فیس بوک توییتر
tipsofstudy.com

آخرین مقالات - صفحه: 7

چگونه می توان از قدرت حل و فصل در تجارت استفاده کرد؟

ارسال شده در اکتبر 6, 2021 توسط Woodrow Mandy
وضوح نیروی پیشرو و تحریک آمیز در پیشرفت فردی است.بدون آن کار مهمی حاصل نمی شود.تا زمانی که شخص توجه خود را به زندگی خود جلب نکند ، آگاهانه و سریع توسعه می یابد ، زیرا یک عمر بدون حل و فصل یک زندگی بدون هدف است و یک عمر بدون هدف یک چیز متزلزل و متزلزل است...

ذهن شما - قدرتمندترین شفا دهنده شما

ارسال شده در سپتامبر 9, 2021 توسط Woodrow Mandy
پیوند ذهن و بدن راه خود را به آگاهی جهانی تبدیل کرده است.این قابل درک است که آنچه ما معتقدیم همان چیزی است که خواهد بود.این احتمال را در نظر بگیرید که بدن شما یک چاپ فوری از شرایط عاطفی ، ذهنی و معنوی شماست.بدن ما مانند روبات ها نسبت به آنچه به آنها می گوییم واکنش نشان می دهند...

رفتن به خانه از محل کار

ارسال شده در مرداد 16, 2021 توسط Woodrow Mandy
منظور از کار به عنوان وسیله ای برای حفظ ما بود ، تا از ما برای رسیدن به منطقه به منطقه دیگر کمک کند.هرگز تصور نمی شد مقصدی باشد که به آن تبدیل شده است.بسیاری از آمریکایی ها به "کار" رسیدند و هرگز به خانه برنگشتند.در واقع خانه برای یک زندگی کاری تقلبی ، کامل با "بستگان کار" و "احزاب کار" رها شد...

ذهن آگاهی درست و اشتباه

ارسال شده در جولای 7, 2021 توسط Woodrow Mandy
توانایی ذهن یک معجزه است.اگر می دانید که درست است و این نادرست است ، می توانید ذهن خود را توسعه دهید تا یک انسان بهتر باشد.سالم تر ، جوان تر و شایان ستایش ممکن است.بگذارید ببینیم که صحیح است و کدام اشتباه است ، در صورت لزوم آن را تغییر دهید...

آیا از نظر روحی سالم هستید؟ بررسی کنید

ارسال شده در ژوئن 12, 2021 توسط Woodrow Mandy
سلامت روانی به همان اندازه برای زندگی شاد و موفق به عنوان رفاه جسمی ضروری است.ما نمی توانیم بدون سلامت روانی به رفاه و بهزیستی خود فکر کنیم.ما می توانیم بیشترین مزایا را از منابع ، فرصت ها و توانایی های خود بدست آوریم که از نظر عاطفی سالم و مناسب باشیم...