فیس بوک توییتر
tipsofstudy.com

آخرین مقالات - صفحه: 8

آیا از نظر روحی سالم هستید؟ بررسی کنید

ارسال شده در نوامبر 12, 2020 توسط Woodrow Mandy
سلامت روانی به همان اندازه برای زندگی شاد و موفق به عنوان رفاه جسمی ضروری است.ما نمی توانیم بدون سلامت روانی به رفاه و بهزیستی خود فکر کنیم.ما می توانیم بیشترین مزایا را از منابع ، فرصت ها و توانایی های خود بدست آوریم که از نظر عاطفی سالم و مناسب باشیم...

یک ارتباط دهنده مؤثر باشید

ارسال شده در اکتبر 17, 2020 توسط Woodrow Mandy
Humans are not the only species to have some form of communication.Yet we do have the most complex forms of communication extant.Countless differing spoken languages and dialects, several visual languages, and several unique alphabets, not to mention the various codes based on tones, beats etc, exist all of which are there for the purpose of communicating with different folks.Human beings are social animals - communication amongst ourselves is part and parcel of daily life...