فیس بوک توییتر
tipsofstudy.com

برچسب بزنید: کلمات

مقالات برچسب گذاری شده با عنوان کلمات

گامهای ساده به یک نگرش فوق العاده

ارسال شده در ژانویه 20, 2023 توسط Woodrow Mandy
اگر متقاعد نشده اید که چرا نگرش مناسب در واقع مهم است ، فقط بدانید که چه تعداد از ورزشکاران موفقیت خود را با "نگرش برنده" خود نسبت می دهند.نگرش شما در شروع یک فعالیت بیش از هر چیز بر نتیجه آن تأثیر می گذارد.بنابراین ، واقعاً برای ما خوب است که روزانه نگرش خود را بررسی کنیم...

کلیدهای قدرتمند برای بهبودی خود

ارسال شده در مارس 14, 2022 توسط Woodrow Mandy
کلیدهای قدرتمند برای بهبودی خود:حضور داشته باشیددر حال حاضر زندگی می کند.روزهای گذشته از بین رفته است.این امکان وجود دارد که هرگز به عقب برنگشت و اطمینان حاصل شود که درست است.این امکان وجود ندارد که هرگز زندگی خود را که دیروز بوده است دوباره زنده نکنید...

ذهن آگاهی درست و اشتباه

ارسال شده در مرداد 7, 2021 توسط Woodrow Mandy
توانایی ذهن یک معجزه است.اگر می دانید که درست است و این نادرست است ، می توانید ذهن خود را توسعه دهید تا یک انسان بهتر باشد.سالم تر ، جوان تر و شایان ستایش ممکن است.بگذارید ببینیم که صحیح است و کدام اشتباه است ، در صورت لزوم آن را تغییر دهید...

یک ارتباط دهنده مؤثر باشید

ارسال شده در ژوئن 17, 2021 توسط Woodrow Mandy