فیس بوک توییتر
tipsofstudy.com

هیچ کس دیگری شما را بهتر نمی شناسد!

ارسال شده در ژوئن 14, 2022 توسط Woodrow Mandy

اگر در حال گذر از وضعیت سخت هستید و نمی دانید چه کاری را انجام دهید. استقبال از توصیه های دیگران امکان پذیر است ، اما احتمالاً با شنیدن صدای درونی خود بهتر عمل خواهید کرد.

می دانم ، می فهمم! مشاوره به ویژه از کسانی که از ما توانمندتر هستند ، اغلب برخی از سردردها را از ما دور می کنند. اما ، اجازه دادن به دیگران تصمیمات مهمی را که بر زندگی ما تأثیر می گذارد ، لزوماً همان چیزی نیست که یک روانشناس توصیه می کند. حقیقت ساده این است که بنابراین ما متفاوت هستیم ؛ ما نسبت به شرایط مشابه واکنش متفاوتی نشان می دهیم. برای به دست آوردن مستقیم به این ایده که ممکن است فقط برای یک نفر کار کرده باشد ، ممکن است کار را انجام ندهد.

اگر در مورد تصمیم خاص مطمئن نیستید ، در نهایت با خود جستجو کنید تا در نهایت یک راه حل بسیار خوب پیدا کنید. در صورتی که از کسب یک انتخاب منفی ترسیده باشید ، هنگام وزن گیری پیامدهای منفی و مثبت هر گزینه ، به وقت و تلاش خود نیاز دارید. به محض پیدا کردن یک راه حل بسیار خوب ، با احتیاط ادامه دهید.

وقتی یک عشق به شما توصیه می کند توصیه های خود را به یاد داشته باشید که دو انتخاب دارید. ممکن است یا به آن بروید یا آن را ترک کنید. فقط باید به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شود.

هیچ چیز بیشتر از پیروی از خواسته های قلب شما وجود ندارد. در عوض ، از محدود کردن اقدامات خود مطابق با سیستم اعتقاد دیگران.

به یاد داشته باشید ، فقط شما بهترین احساسات خود را درک می کنید. هیچ کس دیگر نباید حق داشته باشد که چگونه با زندگی خود همراه شوید. بنابراین ، قلب خود را دنبال کنید و هنگامی که شما را در مسیر صحیح قرار داد ، آن را در آغوش بگیرید. اگر این مسیر را از طریق مسیر نادرست سوق داد و از اشتباهات خود مطالعه کنید. اما ، همیشه تصمیمات شخصی خود را بگیرید.