Facebook Twitter
tipsofstudy.com

Nhãn: lời nói

Bài viết được gắn thẻ Lời Nói

Làm Thế Nào để Lắng Nghe Hiệu Quả

Đăng trên Tháng Một 17, 2024 bởi Woodrow Mandy
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta tìm ra cách thực sự lắng nghe và hiểu? Bây giờ, được cấp, có một số cuộc trò chuyện mà bạn không muốn nghe.Tôi không thảo luận về những điều này.Trong các trường hợp một khi bạn thực sự muốn học một cái gì đó hoặc nghe thấy ai đó, tuy nhiên, bạn phải phát triển một số kỷ luật thông qua việc tự đào tạo...