Facebook Twitter
tipsofstudy.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Bạn Có Khỏe Mạnh Về Tinh Thần Không? Kiểm Tra Nó Ra

Đăng trên Tháng Một 12, 2021 bởi Woodrow Mandy
Sức khỏe tinh thần là cần thiết để sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công như thể chất.Chúng ta không thể nghĩ về sức khỏe và sức khỏe của mình mà không có sức khỏe tâm thần.Chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích nhất từ ​​các nguồn lực, cơ hội và khả năng của mình chỉ khi chúng ta khỏe mạnh về mặt cảm xúc và phù hợp...

Là Một Người Giao Tiếp Hiệu Quả

Đăng trên Tháng Chạp 17, 2020 bởi Woodrow Mandy
Humans are not the only species to have some form of communication.Yet we do have the most complex forms of communication extant.Countless differing spoken languages and dialects, several visual languages, and several unique alphabets, not to mention the various codes based on tones, beats etc, exist all of which are there for the purpose of communicating with different folks.Human beings are social animals - communication amongst ourselves is part and parcel of daily life...