Facebook Twitter
tipsofstudy.com

Chữ Ký Của Bạn Có Thể Tiết Lộ Gì?

Đăng trên Tháng Tư 15, 2022 bởi Woodrow Mandy

Bất kể tất cả mọi thứ bạn làm trong cuộc sống, bạn sẽ luôn luôn đặt chữ ký của mình vào tài liệu hoặc trên séc cá nhân của riêng bạn. Chữ ký của bạn có thể là đại diện cá nhân của bạn ngày nay. Đó là hình ảnh bên ngoài mà bạn chiếu cho người khác. Nhưng bạn có nhận ra bạn đang chiếu hình ảnh nào không? Không cần phải nói, vì vậy khi bất kỳ nhà đồ họa nào sẽ cho bạn biết, chữ ký của bạn không thể được phân tích một cách cô lập; Nó thường không có ý nghĩa nhiều nếu không có chữ viết tay của bạn. Chữ ký của bạn cung cấp cho graphologist một kiến ​​thức được cải thiện về tính cách của bạn.

Vị trí chữ ký liên quan đến văn bản

Chữ ký của bạn càng xa được viết từ loại văn bản cuối cùng, bạn càng ít có ý định kết nối với những gì đã được viết. Nó có thể chỉ ra rằng bạn sẽ cảm thấy cô đơn và xa cách. Nếu chữ ký của bạn khá gần với loại cuối cùng của văn bản, nó ngụ ý rằng bạn trung thực trong những gì được viết và bạn cũng có xu hướng hòa đồng hơn và gần gia đình và mọi người của bạn.

Vị trí chữ ký trên trang

Hầu hết mọi người ký các chữ cái của họ một chút bên trái của trung tâm của trang khá bình thường. Tuy nhiên, đối với những người có xu hướng ký tên ở bên trái của một trang đầy đủ; Đây có thể là một dấu hiệu của sự tự tin không đủ và một dấu hiệu cho thấy cá nhân được bảo lưu.

Kích thước chữ ký

Một chữ ký rõ ràng, dễ hiểu và hợp lý phù hợp với văn bản bằng văn bản lớn như thế nào, cho thấy bạn ổn định, tích cực, đáng tin cậy và bạn cũng có mối quan hệ lẫn nhau cùng với môi trường xung quanh.

Một chữ ký nhỏ hơn chỉ ra rằng bạn sẽ hướng nội và bạn cũng thiếu sự tự tin. Một chữ ký lớn hơn đáng kể cho thấy bạn ích kỷ và quá tự tin.

Tên đầu tiên so với họ

Hầu hết mọi người sử dụng họ và họ của họ khi ký. Một số nhà đồ họa xem xét tên cuối cùng của bạn đại diện cho hình ảnh của bạn trong xã hội trong khi tên của bạn liên quan nhiều hơn đến cái tôi của bạn. Nếu tên ban đầu bị căng thẳng và phóng đại về tỷ lệ so với họ của bạn, điều này ngụ ý bạn cần thu hút sự chú ý. Mặt khác, nếu họ của bạn phóng đại hơn tên của bạn, điều này ngụ ý bạn hài lòng với gia đình và bạn cũng nghĩ về tình trạng xã hội của bạn là quan trọng.