Facebook Twitter
tipsofstudy.com

Thiếu Tự Tin Và ảnh Hưởng Của Nó

Đăng trên Tháng Mười Một 21, 2021 bởi Woodrow Mandy

Sự tự tin đến từ bên trong bạn. Sự tự tin cũng là những gì bạn thể hiện ở bên ngoài bất kể, hoặc để che giấu, những gì bạn cảm thấy bên trong. Bạn có thể có các công cụ và khả năng để làm bất cứ điều gì bạn muốn trên thế giới nhưng không đảm bảo sẽ không có gì được thực hiện.

Được rồi, vì vậy tất cả chúng ta đều biết rằng có những lúc chúng ta có thể thiếu tự tin, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với một cái gì đó mới hoặc khó khăn. Đôi khi, mặc dù sự thiếu tự tin của chúng tôi, chúng tôi làm điều đó và chúng tôi không. Đây là một sự thiếu đảm bảo tạm thời có thể được khắc phục bằng cách học tập và kinh nghiệm.

Điều thực sự suy nhược là khi chúng ta cảm thấy mình thiếu tự tin để cố gắng làm bất cứ điều gì. Đây không chỉ là một mất tự tin tạm thời. Đây là một sự thiếu tự tin hoàn toàn có thể liên minh với lòng tự trọng thấp và hình ảnh bản thân tiêu cực.

Các cá nhân thiếu tự tin thường sẽ có một hình ảnh tiêu cực về bản thân hoặc khả năng của họ. Họ cũng có thể cảm thấy rằng họ thiếu kiểm soát hoặc định hướng trong cuộc sống của họ, đôi khi họ có thể nghĩ rằng ai đó hoặc một cái gì đó khác đang kiểm soát hoặc xác định quá trình của chính cuộc sống của họ. Họ cũng có thể cảm thấy rằng bất kỳ thành công nào họ đạt được không được công nhận hoặc được người khác tuyên bố '.

Những người hoặc lực lượng khác kiểm soát cá nhân có thể là cha mẹ, trường học hoặc hiệp hội của họ, chính phủ, ông chủ hoặc doanh nghiệp của họ, hoặc Thiên Chúa hoặc lực lượng tôn giáo như '.

Thường thì sự thiếu tự tin có thể là theo chu kỳ hoặc tích lũy. Điều đó có nghĩa là sự thiếu đảm bảo mang lại sự thiếu thành tựu hoặc công nhận cho nạn nhân. Sự thiếu thành tựu này mang lại sự thiếu đảm bảo sâu sắc hơn hoặc lớn hơn. Sự thiếu đảm bảo sâu sắc hơn này góp phần thiếu thành tựu hơn. . .ETC, v.v. ở mức cực đoan của nó, sự thiếu tự tin khiến con mồi của nó vẽ thay vì thử mọi thứ bởi vì họ tin rằng họ sẽ không đạt được hoặc nhận được sự công nhận và do đó thiếu bất kỳ động lực nào.

Điều quan trọng là phải nhớ rằng rất ít đàn ông và phụ nữ thiếu tự tin trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Một số có thể thiếu tự tin vào công việc của họ, những người khác có thể thiếu tự tin vào việc học tập, hoặc phong tục hoặc khả năng thể thao của họ. Sự thiếu tự tin ở một nơi chỉ trở thành một vấn đề khi khu vực đó trở nên quan trọng hoặc chiếm một tỷ lệ phần trăm thời gian hợp lý trong cuộc sống của cá nhân. Nhiều người có thể thiếu tự tin, nói, khả năng thể thao của họ nhưng đây không phải là vấn đề đối với họ nếu chơi trò chơi không phải là một hành động quan trọng trong cuộc sống của họ.

Điều gì xảy ra là một vấn đề là khi ai đó thiếu tự tin vào hình ảnh bản thân của chính họ hoặc trong niềm tin của họ vào chính họ. Điều này có thể nghiêm trọng hơn và trong những tình huống này, việc thiếu sự đảm bảo rất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cá nhân trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và cản trở họ để có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ.

Niềm tin vững chắc của tôi rằng đào tạo có thể giúp vượt qua sự thiếu tự tin vào ai đó bằng cách chống lại lòng tự trọng thấp, thúc đẩy một hình ảnh bản thân tích cực và khuyến khích một cá nhân nhận ra và thưởng cho thành tích của chính họ.